Про план роботи районної ради на І півріччя 2020р

1

Про районний бюджет на 2020рік

 

 trizyb1 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення
 
 
Двадцять п'ята сесія                                                            VII скликання
 «21» грудня 2016 року                                                    
 
Про районний бюджет
Новоград-Волинського району
на 2020 рік
 

(06315200000)

код бюджету

      

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новоград-Волинська районна рада вирішила:

   1. Визначити на 2020 рік:

 1) Доходи районного бюджету у сумі 117 577 985 гривень, у тому числі доходи загального фонду районно бюджету – 116 772 985 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 805 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

       Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету у розрізі призначень згідно з додатком 1.1;

 2) Видатки районного бюджету у сумі 117 577 985 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 116 580 985 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 997 000 гривень;

 3) Профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі              192 000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

 4) Дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі                      192 000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

 5) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду районного бюджету , визначених цим пунктом;

 6) Резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

4. Надати право Новоград-Волинській районній державній адміністрації, приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, між сесіями районної ради з наступним затвердженням районною радою.

5. Надати право Новоград-Волинській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

6. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7 290 230 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Установити, що до джерел формування загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти , визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що до джерел формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктом 6 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пункт статті 69¹, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням, працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету (на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії).

13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

14. Надати право Новоград-Волинській районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порідку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Надати право Новоград-Волинській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки 1-5 до цього рішення.

18. Районній раді опублікувати дане рішення в міськрайонній газеті «Лесин край» .

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.

 

Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович.

 

 Додаток

 

Про структуру та чисельність виконавчого апарату районної ради

 
 trizyb1 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять п’ята сесія                                                                    VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про структуру та чисельність
виконавчого апарату районної ради
 
Відповідно до статей 43, 58 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату районної ради в кількості 9,5 одиниць згідно з додатком .
2.Витрати на утримання виконавчого апарату здійснювати відповідно до рішення районної ради від 19 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік».
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                         З. ЛЯХОВИЧ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення районної ради
від 19. 12. 2019 р.
 
Структура та чисельність виконавчого апарату районної ради
 

з/п

Назва посад працівників

Кількість штатних одиниць

1.

Голова районної ради

1

2.

Заступник голови районної ради

1

3.

Керуючий справами

1

4.

Головний бухгалтер

1

5.

Радник з питань юридичного забезпечення

1

6.

Радник з питань організаційного забезпечення

1

7.

Консультант

1

8.

Головний спеціаліст

1

9.

Водії

1

10.

Прибиральниця службових приміщень

0,5

 

Всього:

9,5

 

 

 

 
 
Заступник голови
районної ради                                                                         З. ЛЯХОВИЧ
        
 
 

Про умови оплати праці заступника голови районної ради

trizyb1 40 40
 
 
 
 УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Двадцять п’ята сесія                                                        VІІ скликання
від 19 грудня   2019 року
 
Про умови оплати праці
заступника голови районної ради
 
Відповідно до п. 4 ч. 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 року № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади”, від 17 липня 2003 року №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 09 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.Встановити з 1 січня 2020 року заступнику голові районної ради Ляхович Зінаїді Миколаївні надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за виконання особливо важливої роботи в розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування, проводити індексацію грошових доходів, здійснювати преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи у розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і надбавки за високі досягнення у праці в межах кошторисних призначень, а також до державних свят, ювілейних дат та професійного свята Дня місцевого самоврядування в розмірі посадового окладу , виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
2. У випадку недостатності коштів на оплату праці коригувати в сторону зменшення або призупинити виплати.
 
Заступник голови районної ради                                                З. ЛЯХОВИЧ
        
 

Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік

1

Про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації

 
trizyb1 40 40

 

УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять п’ята сесія                 VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про затвердження розпоряджень
голови райдержадміністрації
 
            Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В. про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації, відповідно до пункту 17 частини 1 ст. 43, ст.ст. 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації згідно з додатком.
 
Заступник голови
районної ради                                                                         З. ЛЯХОВИЧ
        
 
 

Про районну програму «Шкільний автобус» на 2020 рік

 trizyb1 40 40
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять п’ята сесія                                                            VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про районну програму                                                                                                                             
«Шкільний автобус» на 2020 рік
 
        Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації Олександра Антипчука та зважаючи на те, що організація регулярного безкоштовного підвезення учнів до місця навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти, керуючись статтею 13, 56, 66 Закону України «Про освіту», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
        
1. Затвердити районну програму «Шкільний автобус» на 2020 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                         З. ЛЯХОВИЧ
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення районної ради
від 19 грудня 2019 року
 
 Районна програма «Шкільний автобус» на 2020 рік
 
Загальна частина
 
         Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів до місця навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.
Питання безкоштовного підвезення передбачено статтею 66, пункт 2 статтею 13 пункт 4 Закону України «Про освіту», статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування».
  До закладів загальної середньої освіти підвозиться 358 учнів, із яких шкільними автобусами – 299 (84%), рейсовими автобусами – 59 (16 %). До місць роботи безкоштовно підвозяться 160 вчителів, з яких 121 - рейсовими автобусами до 18 шкіл, 39 - шкільними автобусами до 5 шкіл.
 
 
Мета Програми
 
Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів і педагогічних працівників, які потребують підвезення.
Раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників освітніх закладів району.
 
Основні завдання Програми
 
Забезпечення рівних умов доступу громадян для здобуття повної загальної середньої освіти.
Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти.
Забезпечення умов для створення і функціонування опорних шкіл.
Придбання шкільних автобусів.
 
Очікувані результати виконання Програми
 
Забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.
Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти.
Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти.
Раціональне використання бюджетних коштів.
Раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників освітніх закладів району.
 
Фінансування
Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.
 
Основні заходи Програми
 

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Забезпечити підвезення учнів і вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності до закладів загальної середньої освіти і додому.

Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації

Впродовж навчального року

2.

Забезпечити підвезення учнів і вчителів для проведення районних та обласних заходів, екскурсій, змагань, тощо.

Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації

Впродовж навчального року

3.

Забезпечити обов’язкове підвезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації

Впродовж навчального року

4.

Укласти договори з приватними перевізниками щодо організованого підвезення дітей у 2020 році.

Відділ освіти, культури та   спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації

З 01.01.2020

5.

Узгоджувати графіки руху рейсових автобусів та проводити оптимізацію автобусних маршрутів щодо підвезення учнів і педагогічних працівників.

Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації

За потребою

6.

Висвітлювати стан реалізації Програми на сайті відділу освіти, у засобах масової інформації.

Відділ освіти, культури і спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації

Впродовж року

7.

Придбання шкільних автобусів відповідно до потреб.

Відділи фінансів освіти, культури та   спорту Новоград-Волинської   районної державної адміністрації

2020 рік

 
Заступник голови
районної ради                                                                        З. ЛЯХОВИЧ
 
 
 
 

Про Регіональну Програму розвитку мистецької освіти на території Новоград-Волинського району на 2020-2025 роки на базі школи мистецтв м.Новоград-Волинського

trizyb1 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять п’ята сесія                                                            VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про Регіональну Програму розвитку
мистецької освіти на території
Новоград-Волинського району
на 2020-2025 роки на базі школи
мистецтв м. Новограда-Волинського
 
З метою створення умов для розвитку творчих здібностей та обдарувань дітей і юнацтва, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва, занять художньою творчістю, духовного та інтелектуального розвитку учнів через активну мистецьку діяльність, вивчення та збереження народних традицій та звичаїв, естетичного виховання учнів району через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, та рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Регіональну Програму розвитку мистецької освіти на території Новоград-Волинського району на 2020-2025 роки на базі Школи мистецтв м. Новограда-Волинського (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                         З. ЛЯХОВИЧ
 
 

Про районну програму розвитку культури в Новоград-Волинському районі на 2020 рік

 
trizyb1 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять п’ята сесія                                                                  VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про районну Програму розвитку культури
в Новоград-Волинському районі на 2020 рік
 
З метою розвитку культури у районі, проведення заходів культурно-просвітницького та дозвіллєвого напрямку, участі в обласних конкурсах, відповідно до пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити районну Програму розвитку культури в Новоград-Волинському районі на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                       З. ЛЯХОВИЧ
 
 

Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на 2020 рік

 
trizyb1 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Двадцять п’ята сесія                                                                  VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про програму розвитку і фінансової
підтримки комунального некомерційного
підприємства «Новоград-Волинське
міськрайонне територіальне медичне
об’єднання» на 2020 рік
 
З метою забезпечення стабільної роботи КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» та створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення району, відповідно до пункту 16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити районну програму розвитку і фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на 2020 рік. (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                       З. ЛЯХОВИЧ
                                         

Дочірні категорії