Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське стоматологічне медичне об’єднання» на 2020 рік

trizyb1 40 40

 

 

 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять п’ята сесія                                                                    VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про програму розвитку і фінансової
підтримки комунального некомерційного
підприємства «Новоград-Волинське
стоматологічне медичне об’єднання» на 2020 рік
 
З метою забезпечення стабільної роботи КНП «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» та створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення, відповідно                до пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити районну програму розвитку і фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» на 2020 рік. (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                            З. ЛЯХОВИЧ
                                         
 
 
 
 
Додаток
до рішення районної ради
від 19 грудня 2019
 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
комунального некомерційного підприємства
«Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» НА 2020 рік
 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
 
1.
Ініціатор розроблення Програми
Сектор з питань охорони здоров’я Новоград-Волинської райдержадміністрації
2.
Розробник Програми
Сектор з питань охорони здоров’я Новоград-Волинської райдержадміністрації
3.
Відповідальний виконавець Програми
Сектор з питань охорони здоров’я Новоград-Волинської райдержадміністрації, КНП «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання»
4.
Учасники Програми
КНП «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання»
5.
Термін реалізації Програми
2020 рік
6.
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
Державний, районний бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з урахуванням потреби на 2020 рік, всього
10 074,6 тис.грн., в т.ч. з районного бюджету – 2 735,0 тис.грн.
Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися в сторону збільшення
 
 
1. Загальні положення.
Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» (далі — Підприємство) створено за рішенням Новоград-Волинської районної ради (далі — Засновник) № 477 від 19.12.2018     року шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» і є правонаступником зазначеного комунального закладу .
Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання», проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної стоматологічної допомоги мешканцям Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад та іншим громадянам.
Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділене усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Новоград-Волинському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області та розрахункові рахунки в установі банку.
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.
Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 101,4 тисяч осіб населення, в тому числі: населенні пункти Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади – 57,8 тис. осіб, що становить 56,45% населення, населення Новоград-Волинського району – 20,86 тис. осіб, що становить 20,37% населення, ОТГ – 23,74 тис. осіб, що становить 23,18% населення.
Кількість штатних посад по КНП «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» становить 110,0 одиниць, в т. ч.:
лікарі                                                         — 49,0 од.;
фахівці з базовою та неповною
вищою медичною освітою                        — 22,25 од;
молодший медичний персонал                 — 15,25 од.;
інші                                                           — 12,5 од.;
спеціальний фонд (зубопротезне відділення) — 11,0 од.
 
2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» є надання спеціалізованої стоматологічної медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.
Для забезпечення надання професійної стоматологічної допомоги необхідно усунути ряд проблем, на розв’язання яких спрямована дана програма.
1.Існуючі проблеми по матеріально-технічній базі підприємства:
1.1. Незабезпеченість сучасним необхіднім медичним обладнанням.
Станом на теперішній час забезпеченість підприємства медичним обладнанням становить 70% від потреби, більшість з якого необхідно замінити на обладнання сучасне та більш ефективне для використання в медичній практиці.
1.2. Незадовільний стан забезпечення комп’ютерною технікою.
Відсутній електронний запис до лікаря на прийом, відсутня можливість підключення до системи «E-Health».
1.3. Створення єдиного медичного інформаційного простору в КНП «Новоград-Волинське міськрай СМО».
Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) стоматологічної медичної допомоги мешканцям населених пунктів Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади, Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад визначено комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання». На даний час підприємство є профільним медичним закладом, забезпечене необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання кваліфікованої стоматологічної медичної допомоги.
За даними статистичної звітності поточного року за 9 місяців 2019р. було проліковано 20175 пацієнтів, проведено 498 оперативних втручання (в тому числі 74 ургентних). Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів об’єднання та наявний резерв для надання кваліфікованої стоматологічної медичної допомоги мешканцям населених пунктів Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади, Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад та іншим громадянам.
 
3. Мета програми.
         Основною метою діяльності Підприємства є своєчасне надання кваліфікованої, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної стоматологічної допомоги.
Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання».
Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної стоматологічної медичної допомоги.
При даних умовах кошти медичної субвенції та районних бюджетів на фінансування галузі охорони здоров’я будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості відвідувань, персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків або приписаного населення) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг.
 
4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання програми.
Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної стоматологічної допомоги мешканцям міста Новоград-Волинський, Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад та іншим громадянам.
Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.
 
5. Напрями діяльності та заходи Програми.
Програмою визначено такі основні завдання:
- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною стоматологічною допомогою, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;
- удосконалення лікувального процесу;
- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади;
- стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;
- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування;
- впровадження нових методів лікування;
- отримання послуг з виготовлення правовстановлюючих документів підприємства;
- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.
 
6. Фінансова підтримка виконання програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:
- коштів місцевих бюджетів;
- коштів державного бюджету;
- надання підприємством платних послуг;
- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини міста базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;
- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.
Обсяги фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» на 2019 рік згідно додатку.
Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним підприємством «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» до Новоград-Волинського УДКСУ Житомирської області щоквартально.
Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.
 
 
 

               Додаток
до Програми
                
План заходів
програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» на 2020 рік
 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів, програми

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн.

В тому числі з районногобюджету,         тис.грн.

1.

Організаційно-правові заходи

- послуги нотаріуса;

-виготовлення печаток та штампів;

-переоформлення ліцензії, дозволів, акредитації та інш.;

- обмін досвідом, стажування працівників, відповідальних за виконання програми

2020р.

Бюджетні кошти

-

-

Власні кошти Підприємства

5,0

-

 

 

 

Власні кошти Підприємства

 

-

 

2.

Видатки на оплату праці

- згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці)

 

2020р.

Бюджетні кошти

7 879,7

1906,8

Власні кошти Підприємства

-

-

 

3.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

-господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;

-паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

- білизни;

- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;

- канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інше;

- комп’ютерне обладнання;

- інших малоцінних товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю

2020р.

Бюджетні кошти

108,3

50,4

Власні кошти Підприємства

-

-

4.

 

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів, виробів медичного призначення;

 

2020р.

Бюджетні кошти

392,8

113,6

Власні кошти Підприємства

120,0

 

-

 

5.

Оплата послуг (крім комунальних)

- згідно заключених договорів на оплату послуг;

2020р.

Бюджетні кошти

77,4

40,0

Власні кошти Підприємства

   -

-

6.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- послуги теплопостачання;

- оплата водопостачання і водовідведення;

- оплата електроенергії;

- оплата інших енергоносіїв

2020р.

Бюджетні кошти

278,7

77,5

Власні кошти Підприємства

-

-

7.

Видатки на відрядження

видатки на відрядження разового характеру, проходження спеціалізації, на курси підвищення кваліфікації, участь у конференціях, навчання, семінарах, виставках та інші видатки пов’язані з відрядженням.

2020р.

Бюджетні кошти

33,7

6,7

Власні кошти Підприємства

-

 

8.

Інші виплати населенню

- відшкодування витрат на пільгове зубне протезування

2020р.

Бюджетні кошти

1 024,0

260,0

Власні кошти Підприємства

 

-

 

9.

Інші поточні видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

 

2020р.

Бюджетні кошти

-

-

Власні кошти Підприємства

 

3,0

-

10.

 

Придбання основного капіталу

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування в тому числі:

- стоматологічна установка – 2 шт.

2020р.

Бюджетні кошти

280,0

280,0

Власні кошти Підприємства

310,0

-

 

 

 

 

 

 

Заходи у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

- розсувні грати;

- вентиляція стерилізаційної.

2020р.

Бюджетні кошти

-

-

Власні кошти Підприємства

72,0

-

 

Всього

 

 

 

10 074,6

 

 

Бюджетні кошти

 

 

 

10 074,6

2 735,0

 

Власні кошти підприємства

 

 

 

510,0

-

 
 
 
Заступник голови
районної ради                                                                            З. ЛЯХОВИЧ
 
 

Про районну програму забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2020-2023 роки

 trizyb1 40 40

 

 УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять п’ята сесія                                                                VІІ скликання
 
від 19 грудня 2019 року
 
Про районну програму забезпечення громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального
дієтичного харчування на 2020-2023 роки.
 
З метою вирішення проблеми доступу до лікування орфанних хворих у Новоград-Волинському районі та знаходження шляхів забезпечення їх харчуванням та ліками, відповідно до пункту 16 частини 1 ст. 43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну програму забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на 2020-2023 роки (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.

 
Заступник голови
районної ради                                                                       З. ЛЯХОВИЧ
                                                       
 

Про програму економічного і соціального розвитку Новоград-Волинського району на 2020 рік

trizyb1 40 40
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять п’ята сесія                                                                    VІІ скликання
від 19 грудня 2019 року
 
Про програму економічного
і соціального розвитку Новоград-Волинського
району на 2020 рік
 
Розглянувши проект програми економічного і соціального розвитку району на 2020 рік, відповідно до п.16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік затвердити (додається).
2.Визнати районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи, сільські, селищну ради головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, передбачених на виконання Програми.
3.Запропонувати сільським радам спрямувати зусилля на виконання основних напрямків програм соціального, економічного і культурного розвитку сільських громад у 2020 році.
4.Питання про хід реалізації програмних завдань і заходів по окремих галузях економіки періодично вносити протягом року на розгляд постійних комісій.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 
Заступник голови
районної ради                                                                            З. ЛЯХОВИЧ
          
 
Додаток                                             

Дочірні категорії