Шановні друзі!

 ЗагривийВітаємо Вас на сторінках офіційного сайту Звягельської районної ради.

       Даний сайт створено з метою реалізації відкритості та прозорості діяльності районної ради, відповідальності та звітності перед громадою, а також забезпечення права жителів району на одержання достовірної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
      На нашому сайті також діє система обговорення актуальних питань соціально-економічного, громадського, політичного життя району. Тому, закликаю громадян з активною життєвою позицією взяти участь в обговоренні проблемних питань, а також чекаємо Ваших цікавих пропозицій.
     Сподіваємося, що інформація, яку ми оприлюднюємо стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням Звягельщини.

З повагою
Голова Звягельської районної ради                            

   Артур Загривий

Останні новини

Розпорядження голови районної ради " Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинської районної ради"

trizyb1
        
 
 
УКРАЇНА
 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
 
23.12.2020 № 49
Про затвердження Положення
про уповноважену особу з питань  
запобігання та виявлення корупції        
у виконавчому апараті Новоград-Волинської        
районної ради
 
           Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », Закону України від 17.11.2020 №1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»,статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та протидії корупції, затверджене наказом Національного агентства від 17 березня 2020 року №102/20, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 361/34644, та з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства:
 1.Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинської районної ради згідно з додатком, що додається.
2.Працівникам виконавчого апарату Новоград-Волинської районної ради  сприяти створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених завдань.
3.Керуючому справами виконавчого апарату районної ради ЛАВРЕНЧУКУ Р.В. забезпечити дотримання вимог даного Положення в практиці.
 
 
       Голова районної ради                                       А.Л.Загривий
 
 

 

                                                                                                    
                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                  розпорядженням голови
                                                                                районної ради      
                                                                                                                     
                                                                       23.12.2020 № 49
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення                               
 корупції у виконавчому апараті районної ради
 
І. Загальні положення
 1.1.Це Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції районної ради (далі – уповноважена особа).
1.2.У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).
1.3.Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної ради визначається розпорядженням голови Новоград-Волинської районної ради у порядку, визначеному законодавством.
1.4.Уповноважена особа підзвітна та підконтрольна голові районної ради.
1.5.Голова районної ради забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.
1.6.Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
1.7.Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків встановлених законом.
 
ІІ. Основні завдання, функції та права уповноваженої особи
 1.Основними завданнями уповноваженої особи є:
1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
     2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого відповідального суб’єкта відповідних пропозицій;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідального суб’єкта та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства;
7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
   8) інформування голови районної державної адміністрації, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
     1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;
     2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції відповідального суб’єкта;
     3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого апарату районної ради, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить голові районної ради пропозиції щодо таких заходів;
       4) забезпечує підготовку антикорупційних заходів районної ради, змін до них та моніторинг їх виконання;
       5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційних заходів, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційних заходів за результатами такого періодичного перегляду;
     6) надає працівникам виконавчого апарату районної ради методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
     7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує голову районної ради та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
     8) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у виконавчому апараті районної ради, відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;
     9) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування;
   10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;
     11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
     12) надає працівникам виконавчого районної ради або особам, які проходять у ній службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;
   13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;
   14) інформує голову районної ради, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб’єкта;
   15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником районної ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
   16) повідомляє у письмовій формі голову районної ради про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з
корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб’єкта з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону;
     17) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
     18) веде облік працівників районної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
     19) візує проєкти розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;
20) уповноважена особа районної ради надсилає інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами Житомирської обласної державної адміністрації;
     21) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
3. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:
1) витребувати документи, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, та робити чи отримувати їх копії;
            2) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;    
3) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та обов’язків;
4) отримувати від посадових та службових осіб районної ради письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;
5) організовувати розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належить до компетенції уповноваженої особи, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання та виявлення корупції;
6) підписувати та направляти повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату районної ради;
7) брати участь та проводити для працівників районної ради внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання та виявлення корупції;
8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;
9) вносити подання голові районної ради про притягнення до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень в сфері захисту викривачів;
10) забезпечувати належне виконання завдань, покладених на уповноважену особу.
 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                    Р.В.Лавренчук
Ви тут:Головна Запобігання проявам корупції Нормативні документи НАЗК ІНФО НАЗК Розпорядження голови районної ради " Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинської районної ради"