Про районний бюджет на 2016 рік

 

trizyb1

 


УКРАЇНА

 НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Друга сесія                                         VІІ скликання
 
від 03 лютого 2016 року
 
Про районний бюджет
на 2016 рік
 
 
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
        
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2016 рік:
 
1.1. Доходи районного бюджету у сумі 260 161 900 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 259 562 700 грн., спеціального фонду районного бюджету 599 200 грн., згідно з  додатком 1.
1.2. Видатки районного бюджету у сумі 260 161 900 грн.,  у тому числі видатки загального фонду районного бюджету  259 547 200 грн.,  видатки  спеціального  фонду  районного   бюджету   –   614 700 грн., в тому числі бюджет розвитку 15 500 грн.
1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 15 500 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  15 500 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
 2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 259 547 200 грн. та спеціальному фонду 614 700 грн., згідно з додатком 3.
         3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  500 000 грн.
         4.  Затвердити  на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.
         5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200 000 грн.
         6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
            7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 042 200 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
          8.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
           9.  Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
          10.   Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
          11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного  бюджету на 201 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
12. Затвердити формулу розподілу обсягу між бюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам територіальних громад селища, сіл адміністративно підпорядкованих Новоград-Волинському району, відповідно п. 20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських, селищних  будинків культури, клубів, центру дозвілля та бібліотек згідно з додатком 6.
          13.  Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  з наступним затвердженням районною радою. 
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
       14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.
           15. Дозволити управлінню фінансів районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах с подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
            16.  Додатки  1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
  
Голова районної ради                                                    Д.В. Рудницький
 
 

Про виконання районного бюджету за 2015 рік

 

trizyb1
 

УКРАЇНА
 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Друга сесія                                                        VІІ скликання
 
від 03 лютого 2016 року
 
Про виконання районного
бюджету за 2015 рік
 
 
        Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів районної державної адміністрації Козеренко І.В. про виконання районного бюджету за 2015 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17, частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік по доходах в сумі 225336,3 тис. грн., з них по загальному фонду 222688,3 тис. грн., спеціальному фонду 2648,0 тис. грн., по видатках в сумі 217960,9 тис. грн., з них по загальному фонду 212298,1 тис. грн., по спеціальному фонду 5662,8 тис. грн., затвердити.
 
 
 
 
Голова
районної ради                                                         Д.В. Рудницький
 

Про безоплатне прийняття в спільну комунальну власність територіальних громад, сіл, селища району майна Ярунської дільничої лікарні із комунальної власності Ярунської територіальної громади

trizyb1

  

  
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 РІШЕННЯ
 

 

Друга   сесія                                            VІІ скликання
  
від 03 лютого 2016 року
 
 
Про безоплатне прийняття в
спільну комунальну власність
територіальних громад, сіл, селища району
майна Ярунської дільничої лікарні  із
комунальної власності Ярунської територіальної громади
 
  
Розглянувши клопотання районної державної адміністрації,  Ярунської сільської ради про безоплатне прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району майна Ярунської дільничної лікарні з комунальної власності Ярунської  територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України,  ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови районної державної адміністрації №644 від 29.12.2015 року,  рішення Ярунської сільської ради від 18.12.2015р. та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
  
ВИРІШИЛА:
 
 
1.Прийняти безоплатно  у спільну комунальну власність територіальних  громад сіл, селища району з комунальної власності Ярунської   територіальної громади майно Ярунської дільничної лікарні на баланс Городницької міської лікарні.
 
2.Затвердити акти  приймання – передачі основних засобів (згідно з додатком).
 
 
 
 
Голова районної ради                                            Д.В.Рудницький

Про районну програму забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на 2016-2019 роки.

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 

 

Друга  сесія                                                                             VІІ скликання
 
від 03 лютого 2016 року
 
Про районну програму забезпечення громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального
дієтичного харчування на 2016-2019 роки.
 
З метою вирішення проблеми доступу до лікування орфанних хворих у Новоград-Волинському районі та знаходження шляхів оптимізації забезпечення їх харчуванням та ліками за кошти медичної субвенції, районного та інших джерел не заборонених чинним законодавством, відповідно до пункту                          16 частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови  Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 вересня 2015 року №285, рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення,  районна рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. 1.Затвердити районну програму забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на  2016-2019 роки (додається).
  2. 2.Районній державній адміністрації у процесі виконання районного бюджету на 2016 та наступні роки передбачити кошти для фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми, в межах фінансових можливостей.
  3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
Голова районної ради                                            Д.В.Рудницький
 
 

Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ
 
 
Друга сесія 
 
                   VІІ  скликання
 від   03  лютого  2016  року
 
 
Про Положення  про
помічника-консультанта
депутата районної ради
 
 
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  частиною третьою статті 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Рішення районної ради 10  грудня  2010  року «Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради вважати таким, що втратило чинність.
2.Затвердити Положення  про помічника-консультанта депутата районної ради.  (згідно з додатком 1).
3. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Новоград-Волинської районної ради (згідно з додатком 2).
 4. Контроль за виконанням Положення покласти на заступника голови районної ради Громико А.О.
 
 
Голова районної ради                                                      Д.В.Рудницький
 
 

Про умови оплати праці заступника голови районної ради

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 

 

Друга                                                 VІІ скликання
 від 03 лютого  2016  року
 
Про  умови оплати праці
заступника голови районної ради

 

Відповідно до п. 4 ч. 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 року № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади”, від 17 липня 2003 року №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 09 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. 1.Рішення районної ради від  грудня  2015  року «Про  умови оплати праці заступника голови районної ради»
  2. 2.Встановити заступнику голові районної ради надбавку  за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років, надбавку за вислугу років, ранг посадової особи місцевого самоврядування, здійснювати преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу, проводити індексацію грошових доходів,  виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення  в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
  3. 3.У випадку недостатності коштів на оплату праці коригувати в сторону зменшення або призупинити виплати.
 
 
           Голова районної ради                                      Д.В.Рудницький

 

 

Про умови оплати праці голови районної ради

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 

 

 

Друга сесія   
VІІ  скликання
 від   03  лютого  2016  року
 

 

Про умови оплати праці
голови районної ради
 
 
 
Відповідно до п. 4 ч. 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 року № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади”, від 17 липня 2003 року №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», від 09 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку,  районна рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Рішення районної ради від   11  грудня  2015  року «Про  умови оплати праці голови районної ради»  вважати таким, що втратило чинність.
2.Встановити голові районної ради надбавку  за виконання особливо важливої роботи в розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років, надбавку за роботу з цілком таємними документами в розмірі 10 відсотків від посадового окладу, надбавку за вислугу років, ранг посадової особи місцевого самоврядування, здійснювати преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи у розмірі 80 відсотків посадового окладу, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, проводити індексацію грошових доходів, виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення  в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
3.У випадку недостатності коштів на оплату праці коригувати в сторону зменшення або призупинити виплати.
 
 
 
Голова районної ради                                      Д.В.Рудницький

 

Про безоплатне прийняття в спільну комунальну власність територіальних громад, сіл, селища району матеріальних цінностей із комунальної власності Несолонської територіальної громади

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 

 

Друга  сесія                                      VІІ скликання
 від 03 лютого 2016 року
 
Про безоплатне прийняття
в спільну комунальну власність
територіальних громад, сіл, селища району 
матеріальних цінностей  із комунальної
власності Несолонської територіальної громади
 
Розглянувши клопотання районної державної адміністрації,  Несолонської сільської ради щодо надання згоди  на прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району матеріальних цінностей з комунальної власності Несолонської територіальної громади, відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Несолонської сільської ради              від 26.11.2015р. та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Дати згоду на безоплатне прийняття у спільну комунальну власність територіальних  громад сіл, селища району з комунальної власності Несолонської  територіальної громади акустичну систему в кількості 2 шт. балансовою вартістю 9700 грн. (дев'ять тисяч сімсот грн.) для
Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.
2.Запропонувати районній державній адміністрації створити комісію для приймання – передачі основних засобів.
3.Контроль за  виконанням  рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 
Голова районної ради                                            Д.В.Рудницький
 

Про оптимізацію мережі навчальних закладів району (ліквідація Жеребилівської ЗОШ І ступеня)

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ
 

 

Друга сесія  
VІІ  скликання

від 03 лютого 2016 року

  
 

 

 

 

 

 

 Про  оптимізацію мережі

навчальних закладів району
 (ліквідація Жеребилівської ЗОШ І ступеня)

 

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації Антипчука О.А. щодо ліквідації Жеребилівської ЗОШ І ступеня, відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення районної ради від 13.02.1998 р. «Про передачу повноважень щодо управління майном районній державній адміністрації», рекомендацій постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку,  з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 Районній державній адміністрації, відділу освіти райдержадміністрації ліквідувати Жеребилівську ЗОШ І ступеня, згідно чинного законодавства.

             

Голова районної ради                                              Д.В.Рудницький

 

 

 

 

 

 

Про безоплатну передачу книг із комунальної власності Новороманівської територіальної громади у спільну комунальну власність сіл, селища району на баланс Слободороманівської гімназії

 

trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ
 

 

Друга  сесія                                                     VІІ скликання
від 03 лютого 2016 року
 
 
 
Про безоплатну передачу книг
 із комунальної власності Новороманівської
 територіальної громади у спільну комунальну
 власність сіл, селища району  на баланс
 Слободороманівської гімназії
 

 

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації,  Новороманівської сільської ради щодо надання згоди  на прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району книг з комунальної власності Новороманівської  територіальної громади, відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Новороманівської сільської ради від 18.12.2015р. та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
  
1.Дати згоду на безоплатне прийняття у спільну комунальну власність територіальних  громад сіл, селища району книг з комунальної власності Новороманівської  територіальної громади в кількості 172 екземпляри балансовою вартістю 1247 грн. (тисячу двісті сорок сім грн.) на баланс Слободороманівської гімназії.
            2.Запропонувати районній державній адміністрації створити комісію для приймання – передачі основних засобів.
           3.Контроль за  виконанням  рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 
 
Голова районної ради                                            Д.В.Рудницький

 

 

Дочірні категорії