Про районний бюджет на 2016 рік

trizyb1

 

 


УКРАЇНА

 НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Друга сесія                                         VІІ скликання
 
від 03 лютого 2016 року
 
Про районний бюджет
на 2016 рік
 
 
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
        
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2016 рік:
 
1.1. Доходи районного бюджету у сумі 260 161 900 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 259 562 700 грн., спеціального фонду районного бюджету 599 200 грн., згідно з  додатком 1.
1.2. Видатки районного бюджету у сумі 260 161 900 грн.,  у тому числі видатки загального фонду районного бюджету  259 547 200 грн.,  видатки  спеціального  фонду  районного   бюджету   –   614 700 грн., в тому числі бюджет розвитку 15 500 грн.
1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 15 500 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  15 500 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
 2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 259 547 200 грн. та спеціальному фонду 614 700 грн., згідно з додатком 3.
         3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  500 000 грн.
         4.  Затвердити  на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.
         5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200 000 грн.
         6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
            7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 042 200 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
          8.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
           9.  Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
          10.   Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
          11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного  бюджету на 201 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
12. Затвердити формулу розподілу обсягу між бюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам територіальних громад селища, сіл адміністративно підпорядкованих Новоград-Волинському району, відповідно п. 20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських, селищних  будинків культури, клубів, центру дозвілля та бібліотек згідно з додатком 6.
          13.  Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  з наступним затвердженням районною радою. 
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
       14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.
           15. Дозволити управлінню фінансів районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах с подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
            16.  Додатки  1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
  
Голова районної ради                                                    Д.В. Рудницький
 
 
Ви тут:Головна Рішення 7 скликання 2 сесія Про районний бюджет на 2016 рік