Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області

trizyb1
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про внесення змін та затвердження
у новій редакції Статуту
Новоград-Волинського районного
методичного центру Житомирської області
 
 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.11.2019 № 247 «Про упорядкування структури Новоград-Волинської районної державної адміністрації» та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального забезпечення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області, зокрема:
1.1. У тексті Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області слова «відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації» у всіх відмінках замінити словами «відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської райдержадміністрації» та слова «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на слова «комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради», слово «методцентр» замінити в усіх відмінках на «Заклад».
1.2. Пункт 1.2. викласти у наступній редакції «Скорочена назва Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області – РМЦ» та змістити нумерацію наступних пунктів (1.3-1.11.).
1.3. У пункті 1.3. замінити номери телефонів «53354, 52475» на «21541, 21498».
1.4. Пункт 1.5. доповнити словами «рішеннями Власника, уповноваженого органу управління освітою»
1.5. Пункт 1.8 викласти в такий редакції: «Діяльність Закладу спрямована на реалізацію наступних завдань:
- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої освіти в умовах реформування галузі;
- забезпечення досягнення високого рівня надання освітніх послуг шляхом   науково-методичної підтримки інноваційної діяльності у закладах освіти, трансформуванням наукових ідей у педагогічну практику та підвищенням мотивації професійного удосконалення учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи;
- забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин в умовах геополітичної ситуації в Україні, створення умов для вивчення іноземних мов із урахуванням змін до Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти;
- підвищення рівня цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу;
- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
- координація діяльності Закладу та методичних комісій (об'єднань) при закладах освіти;
- здійснення психолого-педагогічного та методичного супроводу інклюзивної та інтегрованої освіти як системи освітніх послуг та підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти;
- підвищення рівня психологічної культури й психологічної компетентності педагогічних працівників та батьків;
- здійснення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу в конфліктний та постконфліктний періоди, реалізація програм з протидії булінгу;
- забезпечення ефективної роботи з обдарованими дітьми;
- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;
- забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, які навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти) та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);
- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів освіти;
- забезпечення відповідності структури методичної роботи кількісному та якісному складу педагогічних кадрів;
- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
- забезпечення науково-методичної підтримки діяльності педагогів, їх наукових пошуків та експериментальної роботи;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук, адаптації до нових умов атестації й підвищення кваліфікації;
- формування у педагогів уміння реалізувати різні форми самоосвіти;
- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, у період підготовки їх до атестації;
- участь у роботі атестаційних комісій;
- організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти району;
- організація і проведення I туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
- взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу;
- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти;
- розробка та друк методичних посібників, буклетів, збірників, програм тощо.
1.6. Абзац 5 пункт 5.5. розділі 5 викласти у наступній редакції: «Представляє інтереси Закладу у відносинах із юридичними і фізичними особами;».
1.7. Пункт 5.6. вилучити.
2. На підставі внесених змін затвердити Статут Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального забезпечення.
 
Заступник голови районної ради                                            З.М.Ляхович
 
 
 

Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області

 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про внесення змін та затвердження
у новій редакції Статуту
Новоград-Волинського районного
методичного центру Житомирської області
 
 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.11.2019 № 247 «Про упорядкування структури Новоград-Волинської районної державної адміністрації» та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального забезпечення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області, зокрема:
1.1. У тексті Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області слова «відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації» у всіх відмінках замінити словами «відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської райдержадміністрації» та слова «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на слова «комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради», слово «методцентр» замінити в усіх відмінках на «Заклад».
1.2. Пункт 1.2. викласти у наступній редакції «Скорочена назва Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області – РМЦ» та змістити нумерацію наступних пунктів (1.3-1.11.).
1.3. У пункті 1.3. замінити номери телефонів «53354, 52475» на «21541, 21498».
1.4. Пункт 1.5. доповнити словами «рішеннями Власника, уповноваженого органу управління освітою»
1.5. Пункт 1.8 викласти в такий редакції: «Діяльність Закладу спрямована на реалізацію наступних завдань:
- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої освіти в умовах реформування галузі;
- забезпечення досягнення високого рівня надання освітніх послуг шляхом   науково-методичної підтримки інноваційної діяльності у закладах освіти, трансформуванням наукових ідей у педагогічну практику та підвищенням мотивації професійного удосконалення учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи;
- забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин в умовах геополітичної ситуації в Україні, створення умов для вивчення іноземних мов із урахуванням змін до Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти;
- підвищення рівня цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу;
- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
- координація діяльності Закладу та методичних комісій (об'єднань) при закладах освіти;
- здійснення психолого-педагогічного та методичного супроводу інклюзивної та інтегрованої освіти як системи освітніх послуг та підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти;
- підвищення рівня психологічної культури й психологічної компетентності педагогічних працівників та батьків;
- здійснення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу в конфліктний та постконфліктний періоди, реалізація програм з протидії булінгу;
- забезпечення ефективної роботи з обдарованими дітьми;
- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;
- забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, які навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти) та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);
- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів освіти;
- забезпечення відповідності структури методичної роботи кількісному та якісному складу педагогічних кадрів;
- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
- забезпечення науково-методичної підтримки діяльності педагогів, їх наукових пошуків та експериментальної роботи;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук, адаптації до нових умов атестації й підвищення кваліфікації;
- формування у педагогів уміння реалізувати різні форми самоосвіти;
- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, у період підготовки їх до атестації;
- участь у роботі атестаційних комісій;
- організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти району;
- організація і проведення I туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
- взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу;
- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти;
- розробка та друк методичних посібників, буклетів, збірників, програм тощо.
1.6. Абзац 5 пункт 5.5. розділі 5 викласти у наступній редакції: «Представляє інтереси Закладу у відносинах із юридичними і фізичними особами;».
1.7. Пункт 5.6. вилучити.
2. На підставі внесених змін затвердити Статут Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального забезпечення.
 
Заступник голови районної ради                                            З.М.Ляхович
 
 
 

Про внесення змін до районної програми забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки

 

trizyb1

 

 
 
   УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Двадцять сьома   сесія                                                               VIІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 

Про внесення змін до районної програми забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки

 

 

 
Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу ЖКГ, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації Левченка Ю.П. про внесення змін до районної програми забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки, відповідно до пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 1.Внести зміни до рішення районної ради від 03.02.2016 р. «Про районну програму забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки», зокрема: додаток до Районної програми викласти у новій редакції (додається).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, регулювання земельних відносин екології та використання природних ресурсів.
 
Заступник голови районної ради                                          З.М.Ляхович

Про надання згоди на безоплатну передачу меморіальної дошки із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району в комунальну власність Піщівської територіальної громади

 trizyb1
 
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про надання згоди на безоплатну передачу меморіальної
дошки із спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селища Новоград-Волинського району
в комунальну власність Піщівської територіальної громади
 
   
Керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, статями 43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Піщівскої сільської ради від 13 березня 2020 року                  № 789/15-20 «Про надання згоди на передачу меморіальної дошки із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району в комунальну власність Піщівської сільської ради», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
  
1. Надати згоду на безоплатну передачу меморіальної дошки Юрію Ковальському (інв. № 113001, первісна вартість 200,00 грн.), змонтованої за адресою вул.Олекси Прокопчука, 53, с.Суховоля Новоград-Волинського району на житловому будинку, де проживав Юрій Ковальський, із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району в комунальну власність Піщівської територіальної громади.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації створити комісію для приймання-передачі матеріальних цінностей.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку.
 
 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна із комунальної власності Пилиповицької територіальної громади у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району

 
 
 trizyb1
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про надання згоди на безоплатне 
прийняття майна із комунальної власності   
Пилиповицької територіальної громади
у спільну комунальну власність територіальних    
громад сіл, селища району
 
Керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, статями 43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Пилиповицької сільської ради від 24 грудня 2019 року № 448, рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
  
1. Надати згоду на безоплатне прийняття труб витяжних 180/250 1 мм нерж./нерж. 1м. 304 Stalar в кількості 15 шт. вартістю 30000 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) із комунальної власності Пилиповицької територіальної громади в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району для Пилиповицької АЗПСМ.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації створити комісію для приймання-передачі матеріальних цінностей.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку.
 
 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович
 

Про надання згоди на безоплатну передачу музичних інструментів із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища району в комунальну власність Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади

 
 
trizyb1
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про надання згоди на безоплатну передачу   
музичних інструментів із спільної комунальної  
власності територіальних громад сіл, селища       
району в комунальну власність Новоград-Волинської  
міської об’єднаної територіальної громади
 
Керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, статями 43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 24.03.2020 № 01-07/647, рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Надати згоду на безоплатну передачу із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища району в комунальну власність Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади музичні інструменти на баланс відділу культури і туризму Новоград-Волинської міської ради для проведення навчальних занять з дітьми, які навчаються у філії Школи мистецтв, зокрема:
- бандура – 208,00 грн. (2 шт.);
- бандура – 138,00 грн. (1шт.).
2. Рекомендувати районній державній адміністрації створити комісію для приймання-передачі матеріальних цінностей.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку.
 
 Заступник голови районної ради                                          З.М.Ляхович

Про передачу меморіальної дошки з балансу Районного методичного центру народної творчості відділу культури і туризму Новоград-Волинської районної державної адміністрації на баланс Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 trizyb1
 
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про передачу меморіальної дошки  
з балансу Районного методичного центру    
народної творчості відділу культури і туризму 
Новоград-Волинської районної державної   
адміністрації на баланс Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів
 
Керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, статями 43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, , рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
  
1.Передати меморіальну дошку уродженцю села Гульськ, пуліцисту, письменнику, вченому, політику Петру Кузмичу Волиняку (Чечету), (28.07.1907-29.12.1969), яка змонтована на приміщенні Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів з балансу Районного методичного центру народної творчості відділу культури і туризму Новоград-Волинської районної державної адміністрації (інв.№1139002, первісна вартість – 200,0 грн.) на баланс Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища району.
2. Відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації передачу меморіальної дошки оформити згідно чинного законодавства.
 
 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович
 

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна із комунальної власності Дідовицької територіальної громади у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району

trizyb1
 
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
 Про надання згоди на безоплатне 
прийняття майна із комунальної власності      
Дідовицької територіальної громади у спільну  
комунальну власність територіальних громад сіл, селища району
 
Керуючись нормами Цивільного, Господарського кодексів України, статями 43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Дідовицької сільської ради від 05 грудня 2019 року «Про надання згоди на безоплатну передачу матеріалів та інвентаря із комунальної власності Дідовицької територіальної громади у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
  
1. Надати згоду на безоплатне прийняття із комунальної власності Дідовицької територіальної громади в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району матеріальних цінностей для Дідовицької ЗОШ І-ІІ ступенів згідно з додатком.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації створити комісію для приймання-передачі матеріальних цінностей.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку.
 
 Заступник голови районної ради                                          З.М.Ляхович
 

Про внесення змін до Регламенту роботи районної ради VІІ скликання

 

trizyb1
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року

 

Про внесення змін до Регламенту роботи

районної ради VІІ скликання

 

            З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. «№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 », з метою врегулювання питання організації роботи на період карантину в Україні, керуючись статтею 43, розділом V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рекомендацій постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Внести зміни до Регламенту роботи районної ради VІІ скликання, затвердженого рішенням районної ради від 11 грудня                                                                                                         року, зокрема:

1.1.      доповнити пунктом 19.3. статтю 19 «Відкриття та ведення пленарного засідання» Главу 2 «Проведення пленарного засідання ради» розділ ІІ «Організація роботи ради» наступного змісту:
«Пункт 19.3 «Особливості організації та проведення сесій районної ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану».

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, або окремих територіях, пленарні засідання районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань що потребують таємного голосування.

        Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.

         До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання районної ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу кожного депутата районної ради.

Забезпечення проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції  здійснюється у сесійній залі Будинку рад за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський. 

Для забезпечення проведення пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції у залі можуть перебувати:

 1. 1)голова районної ради та заступник голови районної ради;
 2. 2)члени лічильної комісії районної ради;
 3. 3)голова районної державної адміністрації;
 4. 4)особи, які доповідають чи інформують з питань порядку денного пленарного засідання сесії районної ради (в разі потреби);
 5. 5)працівники виконавчого апарату районної ради.

Перед відкриттям сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.

Сесія в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою виконавчим апаратом районної ради, записалися більше половини депутатів від загального складу ради .

Голосування депутатів на сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:
1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;
2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 5 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим;
У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.
Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у пленарному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення.

Під час пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції обирається лічильна комісія районної ради в складі трьох депутатів. Лічільна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропозицій Президії районної ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення. Лічільна комісія здійснює:

- реєстрацію депутатів районної ради;

- підрахунок голосів під час голосування. 

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчий апарат районної ради.

1.2.      доповнити абзацом другим пункт 55.13 статтю 55 «Загальні умови створення постійних комісій» Главу 2 «Постійні комісії ради» розділ ІІІ «Посадові особи та органи ради» наступного змісту:

«В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, або окремих територіях, засідання постійних комісій районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання)».

1.3.доповнити абзацом другим пункт 58.4 статтю 58 «Правовий статус та повноваження президії Ради» Главу 3 «Президія ради» розділ ІІІ «Посадові особи та органи ради» наступного змісту:

«В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, або окремих територіях, засідання президії районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання)».

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

 

 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович

Про внесення змін до положення про постійні комісії

 
trizyb1
 
 
 
У К Р А Ї Н А
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про внесення змін до
положення про постійні комісії
 
            З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. «№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 », з метою врегулювання питання організації роботи на період карантину в Україні, керуючись статтею 43, розділом V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рекомендацій постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. 1.Внести зміни до Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням районної ради від 11 грудня 2015 року, зокрема:
-                                          доповнити абзацами статтю 12 Розділу IV «Організація роботи постійних комісій» наступного змісту:
« В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, або окремих територіях, засідання постійних комісій районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).
        Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.
         До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.
Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання постійних комісій районної ради.
Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу кожного депутата районної ради.
Забезпечення проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції  здійснюється у малій залі Будинку рад за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський. 
Для забезпечення проведення засідання постійних комісій районної ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції у залі можуть перебувати:
 1. 1)голова районної ради та заступник голови районної ради;
 2. 2)голова районної державної адміністрації, заступник голови районної ради;
 3. 3)особи, які доповідають чи інформують з питань порядку денного пленарного засідання сесії районної ради (в разі потреби);
 4. 4)працівники виконавчого апарату районної ради.
Перед відкриттям засідання постійної комісії районної ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.
Засідання постійної комісії районної ради в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою виконавчим апаратом районної ради, записалися більше половини депутатів від загального складу ради .
Голосування депутатів на засіданні постійної комісії районної ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:
1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;
2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 5 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим;
У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.
Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення.
Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.
Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчий апарат районної ради.
        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
 
 
 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович

 

 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Двадцять сьома   сесія
 
                       VІІ скликання
від   29 квітня 2020 року
 
 
Про внесення змін до
положення про постійні комісії
 
            З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. «№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 », з метою врегулювання питання організації роботи на період карантину в Україні, керуючись статтею 43, розділом V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рекомендацій постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. 1.Внести зміни до Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням районної ради від 11 грудня 2015 року, зокрема:
-                                          доповнити абзацами статтю 12 Розділу IV «Організація роботи постійних комісій» наступного змісту:
« В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, або окремих територіях, засідання постійних комісій районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).
        Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.
         До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.
Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання постійних комісій районної ради.
Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу кожного депутата районної ради.
Забезпечення проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції  здійснюється у малій залі Будинку рад за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський. 
Для забезпечення проведення засідання постійних комісій районної ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції у залі можуть перебувати:
 1. 1)голова районної ради та заступник голови районної ради;
 2. 2)голова районної державної адміністрації, заступник голови районної ради;
 3. 3)особи, які доповідають чи інформують з питань порядку денного пленарного засідання сесії районної ради (в разі потреби);
 4. 4)працівники виконавчого апарату районної ради.
Перед відкриттям засідання постійної комісії районної ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.
Засідання постійної комісії районної ради в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою виконавчим апаратом районної ради, записалися більше половини депутатів від загального складу ради .
Голосування депутатів на засіданні постійної комісії районної ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:
1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;
2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 5 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим;
У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.
Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення.
Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.
Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчий апарат районної ради.
        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
 
 
 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович

Дочірні категорії