Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік

trizyb1

 

 

 УКРАЇНА

Новоград-Волинська районна рада

Житомирської області                             

 

РІШЕННЯ         

                                                                                                                                                                                                      

Сімнадцята сесія                                                                          VІ скликання

від 30 жовтня 2013 року                                                       

Про внесення змін до

районного бюджету на 2013 рік

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Березовської Н.В., відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 ст. 72 і ст.78 Бюджетного кодексу України, та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку  районна рада

ВИРІШИЛА 

1. Спрямувати на проведення видатків 200 000грн., вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету

2. Внести зміни до рішення районної ради від 26 грудня  2012 року „Про районний бюджет на 2013рік”, зі змінами та доповненнями 27.02.2013 року № 315, 12.04.2013 року № 325, 14.06.2013 року № 333, 11.09.2013 року № 348, а саме:

2.1. В  пункті 1 цифри, 217 360 243,98грн.,  214 082 276,10грн., 3 277 967,88грн., 826 773грн., замінити відповідно цифрами 219 884 823,98грн., 216 612 076,10грн., 3 272 747,88грн., 821 553грн.  Інша субвенція із загального фонду Барвинівської сільської ради в сумі 3000 грн., для придбання обладнання ЗОШ.

2.2. В  пункті  2  цифри, 218 236 617,43 грн., 32 934 689,53грн., 198 515 979,90грн.,  19 720 637,53грн.,  замінити  відповідно  цифрами 220 977 147,43 грн., 33 706 657,53грн., 201 432 797,90грн., 19 544 349,53грн.

3. Пункт 3 викласти в наступній редакції «Установити в цілому профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 15 320 238,20грн. (додаток №5)

З них:

- профіцит   загального   фонду   районного   бюджету   у   сумі  16 160 429,65грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит   загального   фонду   районного   бюджету   у   сумі    840 191,45грн.. джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету

4. Пункт 4 викласти в наступній редакції «Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 16 028 083,65грн.(додаток №5) джерелом покриття якого визначити:

- надходження  із загального   фонду  до   бюджету   розвитку   (спеціального фонду) у сумі  16 160 429,65  грн.,

- використання залишку коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 132 346грн., в т. ч. кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкт, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 120 666грн., надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 11 680грн

5. В підпункті 6.3.1. пункту 6 цифру 14 497 080грн., замінити цифрою 14 777 0801грн.,

6. В підпункті 6.3.2. пункту 6 цифру 2 800 000грн., замінити цифрою 2 880 000грн.,

7. В підпункті 6.3.3. пункту 6 цифру 13 831 149,65грн., замінити цифрою 14 014 617,65рн.,

8. В підпункті 6.3.4. пункту 6 цифру 129 765грн., замінити цифрою 358 265грн.,

субвенція Городницькій селищній раді в сумі 203 500грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 100 000грн., на оплату енергоносіїв по Городницькому ДНЗ № 2 в сумі 100 000грн., на проведення ремонтних робіт по заміні частини силового кабеля та припинення приймання стоків на насосну станцію в сумі 3 500грн.

субвенція Броницькогутянській сільській раді дотація комунальному підприємству «Поступ» Броницькогутянської сільської ради в сумі 10 000грн.

субвенція Гульській сільській раді дотація ГДООСС на погашення заборгованості за електроенергію в сумі 15 000грн.

9. Додатки № 1-5 викласти в новій редакції.

 

Голова  районної ради                                                  Ф.В.Весельський

Про затвердження проектів встановлення меж сільських населених пунктів

trizyb1

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята сесія                                                                           VІ скликання

від „ 30 ” жовтня 2013 року

Про затвердження проектів

встановлення меж сільських

населених пунктів

         Розглянувши проекти встановлення меж сільських населених пунктів, що знаходяться  в адміністративних границях району, відповідно до ст.ст. 10, 174  Земельного кодексу України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань АПК, регулювання земельних відносин та розвитку села, районна рада

         ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проекти встановлення меж населених пунктів сільських та селищної рад згідно додатку.

Голова районної ради                                                 Ф. В. Весельський  

 

Додаток

 

 

Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації

trizyb1

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

                       

Сімнадцята сесія                                                                 VI скликання

від 30 жовтня 2013 року

 

Про затвердження розпоряджень

голови райдержадміністрації

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Березовської Н.В. про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації відповідно до пункту 17 частини 1 ст. 43,    ст.ст. 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації згідно з додатком (додається).

 

 

Голова районної ради                                                  Ф.В.Весельський

Про Районну програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на 2013-2015 роки

trizyb1

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сімнадцята сесія                                                                 VI скликання

від 30 жовтня 2013 року

Про Районну програму пошуку

і впорядкування поховань жертв

війни та політичних репресій

на 2013-2015 роки

            З метою проведення робіт із пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій і впорядкування їх поховань відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»,  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 19.10.2012 № 604/2012 «Про заходи у зв`язку з відзначенням 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», рішення обласної ради 14.06.2013 року № 184 «Про Обласну програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на 2013-2015 роки», рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури та у справах сім’ї, молоді і спорту, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1.Затвердити Районну програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на 2013-2015 роки (додається).
  2. 2.Відділу культури райдержадміністрації (Найдюк С.В.) та рекомендувати сільським, селищному головам, відповідальним за здійснення запланованих заходів:

2.1.Забезпечити реалізацію заходів Програми.

2.2. Фінансування заходів Програми здійснювати в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів.

3.  Рекомендувати сільським, селищному головам, відповідальним за здійснення Програми  щокварталу до 1 числа місяця, що наступає за звітним періодом інформувати відділ культури райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми. Провести інвентаризацію пам’ятних знаків на підвідомчих територіях та закріпити їх за відповідними підприємствами, установами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури та у справах сім’ї, молоді і спорту

Голова районної ради                                                Ф.В. Весельський 

Додаток

Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку району на 2013 рік

 

trizyb1

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Сімнадцята   сесія                                                                                 VІ  скликання
 від   30 жовтня  2013  року

Про виконання програми соціально-економічного 

розвитку району на 2013 рік

          Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Довгалюк Г.Ф. про виконання програми соціально-економічного розвитку району на 2013 рік, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних  комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
 Інформацію  начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Довгалюк Г.Ф. про виконання програми соціально-економічного розвитку району на  2013 рік  взяти до відома.
  
Голова районної ради                                      Ф.В.Весельський
 

Про хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки

trizyb1

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сімнадцята сесія                                                                 VI скликання

від 30 жовтня 2013 року

 

Про хід виконання районної

програми оздоровлення та

відпочинку дітей на 2013-2017 роки

                   Заслухавши інформацію начальника відділу cім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації В.І.Дейнеки «Про хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки у 2013 році», районна рада відмічає, що  у районі протягом 2013 році проведено відповідну роботу щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей: розроблено та затверджено головою РДА заходи щодо оздоровлення і відпочинку дітей району у 2013 році, затверджено склад районної робочої групи по координації відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році, поновлено банк даних дітей пільгових категорій та дітей із соціально незахищених категорій сімей, із районного бюджету виділено 333200 грн., що дало можливість у районі організувати роботу 23 пришкільних таборів денного перебування учнів та охопити послугами відпочинку 2070 дітей району.

           На 30.10.2013 року оздоровлено 4092 дитини, що складає 71 %, оскільки значна частина району знаходиться в зоні радіоактивного забруднення (36 населених пунктів), внаслідок аварії на ЧАЕС, оздоровлення дітей вказаної категорії буде продовжуватись до 31 грудня, район отримає до 200 путівок для вказаної категорії дітей, що дасть можливість виконати планові показники з оздоровлення дітей у 2013 році на 75 %.

У районі проживає 130 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оздоровлено з яких 90. Із 1960 дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС оздоровлено 490, ще 50 дітей отримали послуги відпочинку, з 2171 дітей з 653 багатодітних сімей та 336 дітей з 121 малозабезпеченої  сім’ї оздоровлено 1832 дитини, з 130 дітей з обмеженими можливостями (інвалідів) – 77, із 1880 дітей, які перебувають на диспансерному обліку у закладах охорони здоров’я – 70 дітей, із 540 талановитих та обдарованих дітей – 420, ще 694 оздоровлено дітей, батьки яких працюють в агропромисловому комплексі та у соціальній сфері району.

Разом з тим, слід відмітити незначну кількість дітей,  які  оздоровились за рахунок коштів  фонду з тимчасової втрати працездатності, за рахунок спонсорських коштів, коштів підприємств району та за рахунок батьків.

Враховуючи вищевказане та з метою покращення оздоровлення та відпочинку дітей в районі у 2013 році, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу cім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації В.І.Дейнеки «Про хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки у 2013 році» взяти до відома.

2. Відділу cім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (Дейнека В.І.):

2.1. Провести роботу направлену на оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок коштів  фонду з тимчасової втрати працездатності, за рахунок спонсорських коштів, коштів підприємств району.

2.2.  Сприяти в проведенні роботи щодо оздоровлення дітей за кордоном.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Андрущенко Л.А.)  :

3.1. Продовжувати практику оздоровлення дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС відповідно графіку центру по організації, координації та фінансування оздоровлення постраждалого внаслідок чорнобильської аварії населення області  до 31 грудня 2013 року.

3.2. Продовжувати співробітництво з центром по організації, координації та фінансування оздоровлення постраждалого внаслідок чорнобильської аварії населення області по питанню залучення додаткових путівок за рахунок невикористаних путівок інших районів.

4. Відділу освіти районної державної адміністрації (Антипчук О.А.) практикувати проведення відпочинку дітей у пришкільних таборах денного перебування учнів .

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури та у справах сім’ї, молоді і спорту.

 

 

   Голова районної ради                                              Ф.В.Весельський