Про районний бюджет на 2019 рік

trizyb1
 
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Вісімнадцята   сесія                                                VІІ скликання
від 19 грудня 2018 року
 
Про районний бюджет
на 2019 рік
 
         Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
 1.Визначити на 2019 рік:
1.1. Доходи районного бюджету у сумі ________ грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету ________ грн., доходи спеціального фонду районного бюджету ______ грн., у тому числі бюджету розвитку _____ грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно з додатком 1.1.
1.2. Видатки районного бюджету у сумі _______ грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету __________ грн., видатки спеціального фонду районного бюджету ________ гривень;
1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі ______ грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі _____ грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі _________ гривень.
3. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі _______ гривень.
4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду _________ грн. та спеціальному фонду _________ грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам в розрізі призначень, згідно з додатком 4.1.
6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі ________ грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
7. Надати право районній державні адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням районною радою.
8. Надати право районній державні адміністрації, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.
9. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік є:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою, а саме:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
12. Дозволити районній державній адміністрації в особі управління фінансів районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Головним розпорядниками коштів районного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;
15. Головним розпорядникам коштів районного бюджету проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам, відповідно до п.20, 201 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських, селищних будинків культури, клубів, центру дозвілля та бібліотек, згідно додатку 6.
17. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
18. Відповідно до п.4 статті 28 Бюджетного кодексу України управлінню фінансів районної державної адміністрації оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
19. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 
 
Голова районної ради                                                             Д. Рудницький
Ви тут:Головна Проекти рішень 7 скликання 18 сесія Про районний бюджет на 2019 рік