Про виконання районного бюджету за 2015рік

 

trizyb1

  

  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 РІШЕННЯ
 

 

Друга сесія                                                              VІІ скликання
 від 03 лютого 2016 року
   
Про виконання районного
 бюджету за 2015 рік
 
  
                 Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів районної державної адміністрації Козеренко І.В. про виконання районного бюджету за 2015 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17, частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку районна рада
   
ВИРІШИЛА:
   
Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік по доходах в сумі 225336,3 тис. грн., з них по загальному фонду 222688,3 тис. грн., спеціальному фонду 2648,0 тис. грн., по видатках в сумі 217960,9 тис. грн., з них по загальному фонду 212298,1 тис. грн., по спеціальному фонду 5662,8 тис. грн., затвердити.
 
 
 
Голова
 районної ради                                                       Д.В. Рудницький

Про районний бюджет на 2016 рік

 

trizyb1

  

  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 РІШЕННЯ
 

 

Друга сесія                                                                VІІ скликання
 від 03 лютого 2016 року
 
  
Про районний бюджет
 на 2016 рік
 
 
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
       
 
ВИРІШИЛА:
  
1. Визначити на 2016 рік:
 
 1.1. Доходи районного бюджету у сумі 260 161 900 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 259 562 700 грн., спеціального фонду районного бюджету 599 200 грн., згідно з  додатком 1 цього рішення.
 
1.2. Видатки районного бюджету у сумі 260 161 900 грн.,                             у тому числі видатки загального фонду районного бюджету                            259 547 200 грн.,  видатки  спеціального  фонду  районного   бюджету   –   614 700 грн.
 
1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі                    115 500 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
 
1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                        15 500 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
 
 2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 259 547 200 грн. та спеціальному фонду 614 700 грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.
 
         3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  500 000 грн.
 
          4.  Затвердити  на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 
         5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200 000 грн.
 
         6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
                  оплата праці працівників бюджетних установ;
                  нарахування на заробітну плату;
                  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
                  забезпечення продуктами харчування;
                 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
                 поточні трансферти населенню;
                 поточні трансферти місцевим бюджетам;
 
          7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти
на реалізацію місцевих (регіональних) програм
у сумі
1014 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
          8.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
         9.  Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
          10.   Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 
          11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного  бюджету на 2016 рік:
                      у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
                      у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
12. Затвердити формулу розподілу обсягу між бюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам територіальних громад селища, сіл адміністративно підпорядкованих Новоград-Волинському району, відповідно п. 20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських, селищних  будинків культури, клубів, центру дозвілля та бібліотек згідно з додатком 6.
 
       13.  Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  з наступним затвердженням районною радою. 
                    Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 
      14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.
 
        15. Дозволити управлінню фінансів районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах с подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
          16.  Додатки  1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
  
 
Голова
 районної ради                                                  Д.В. Рудницький
 
 

Про харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району на 2016 рік

 

trizyb1

  

  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 РІШЕННЯ
 

 

Друга сесія                                                       VІІ скликання
 
від 03 лютого 2016 року  
 
 
 
Про харчування дітей
 в   дошкільних навчальних
 закладах району на  2016 рік
 

З метою організації раціонального харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання ст.5,6 Закону України “Про охорону дитинства”, ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VIII, Постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 року № 17 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 2 лютого 2011 року № 116 “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”, із змінами внесеними постановою від 18.01.2016року № 16,  від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 року зі змінами «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку,     районна рада
 

ВИРІШИЛА

1. Встановити у 2016 році середню вартість харчування одного діто - дня  в дошкільних навчальних закладах району  в сумі 20 гривень.
2. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють від сплати за харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах", загиблих учасників АТО, дітей учасників бойових дій та інвалідів війни антитерористичної операції, дітей громадян віднесених до І - ІІ категорії ЧАЕС, діти вимушених переселенців із зони АТО та Автономної Республіки Крим.
3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.
 4. Плата не справляється за харчування дітей у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку та дітей з інвалідністю.
 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
 6. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється. 
 7. Харчування дітей в дошкільних навчальних закладах здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті  на відповідний бюджетний період.
8. Селищна та сільські ради можуть забезпечувати харчування дітей інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 

 

Голова районної ради                                            Д.В.Рудницький

 

 

 
 

 

 

Про харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах району на 2016 рік

 

trizyb1

  

  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 РІШЕННЯ
 

 

Друга  сесія                                                                             VІІ скликання
 
  
від 03 лютого 2016 року
 
  
Про харчування дітей
 в   загальноосвітніх навчальних
 закладах району на  2016 рік
 

 

З метою організації раціонального харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах району, відповідно до ст.5,6 Закону України “Про охорону дитинства”, ст. 21 Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VIII, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, від 2 лютого 2011 року № 116 “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”,із змінами внесеними постановою КМУ №16 від 18.01.2016р.,  від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
       
ВИРІШИЛА
                                   

1. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити у 2016 році :
1.1. за рахунок коштів освітньої субвенції  безкоштовне харчування учнів загальноосвітніх шкіл району (крім шкіл, які знаходяться в зоні гарантованого добровільного відселення) з числа:
- дітей-сиріт,
- дітей, позбавлених батьківського піклування,
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Встановити грошову  граничну норму витрат на безкоштовне харчування       7,00 грн.  в день.
 
1.2. за рахунок коштів місцевого бюджету:
1.2.1 - безкоштовне харчування учнів загальноосвітніх шкіл району 1-4 класів (крім учнів вказаних у п.1.1. та  учнів шкіл, які знаходяться в зоні гарантованого добровільного відселення)
1.2.2 - безкоштовне харчування учнів загальноосвітніх шкіл району 5-11 класів загиблих учасників АТО, дітей учасників бойових дій та інвалідів війни антитерористичної операції
Встановити грошову  граничну норму витрат на безкоштовне харчування 7,00грн.
 
1.3. за рахунок батьківських коштів харчування учнів загальноосвітніх шкіл району 5-11 класів та учнів, що відвідують групи продовженого дня.
 
1.4. Харчування здійснювати шляхом організації гарячого харчування або видачі буфетної продукції.
 
1.5. Видатки на енергоносії та оплату праці працівників шкільних їдалень здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
2. Виконання даного рішення здійснювати в межах наявних кошторисних призначень.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.

 

 
 
 
Голова районної ради                                            Д.В.Рудницький

Про виконання районного бюджету за 2015 рік

trizyb1
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ
 
 
 
Друга сесія                        VІІ скликання
 
від 03 лютого 2016 року
 
 Про виконання районного
бюджету за 2015 рік
        Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів районної державної адміністрації Козеренко І.В. про виконання районного бюджету за 2015 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17, частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності, транспорту та зв’язку районна рада
 ВИРІШИЛА:
 Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік по доходах в сумі 225336,3 тис. грн., з них по загальному фонду 222688,3 тис. грн., спеціальному фонду 2648,0 тис. грн., по видатках в сумі 217960,9 тис. грн., з них по загальному фонду 212298,1 тис. грн., по спеціальному фонду 5662,8 тис. грн., затвердити.
 
 Голова районної ради                                         Д.В. Рудницький

 

Про безоплатне прийняття в спільну комунальну власність територіальних громад, сіл, селища району майна Ярунської дільничої лікарні із комунальної власності Ярунської територіальної громади

trizyb1

  

 

  УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 

 Друга   сесія                       VІІ скликання

 
від 03 лютого 2016 року
 
Про безоплатне прийняття в
спільну комунальну власність
територіальних громад, сіл, селища району
майна Ярунської дільничої лікарні із
комунальної власності Ярунської територіальної громади
 
 Розглянувши клопотання районної державної адміністрації, Ярунської сільської ради про безоплатне прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району майна Ярунської дільничної лікарні з комунальної власності Ярунської територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови районної державної адміністрації №644 від 29.12.2015 року, рішення Ярунської сільської ради від 18.12.2015р. та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 ВИРІШИЛА:
 1.Прийняти безоплатно у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища району з комунальної власності Ярунської  територіальної громади майно Ярунської дільничної лікарні на баланс Городницької міської лікарні.
2.Затвердити акти приймання – передачі основних засобів (згідно з додатком).
 
 Голова районної ради                                           Д.В.Рудницький

Про районну програму забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки

trizyb1
 
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ
 
Друга сесія                     VIІ скликання
від 03 лютого 2016 року
 

Про районну програму забезпечення пожежної безпеки

на 2016-2020 роки

 

 
 З метою створення в районі єдиної системи забезпечення пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, поліпшення протипожежного захисту населених пунктів району, зменшення кількості пожеж та загибелі людей на них, залучення коштів з бюджетів всіх рівнів для створення та утримання місцевої пожежної охорони, відповідно до пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, рішення обласної ради від 24.12.2015 №25 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки" та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 ВИРІШИЛА:
  1. 1.Затвердити районну програму забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки (додається).
  2. 2.Районній державній адміністрації у процесі виконання районного бюджету на 2016 р. та наступні роки передбачити кошти для фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми, в межах фінансових можливостей.
  3. 3.Рекомендувати селищній, сільським радам створити селищну, сільські програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів на 2016-2020 роки.
  4. 4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 

Голова районної ради                                                 Д.В.Рудницький

Про Програму захисту населення району від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій на 2016-2020 роки

 
trizyb1
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

Друга сесія   VIІ скликання

від 03 лютого 2016 року

 

Про Програму захисту населення району від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій на 2016-2020 роки

 

 З метою підвищення рівня захисту неселення, особливо незахищених верств, від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, у відповідності до пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада

 ВИРІШИЛА:

  1. 1.Затвердити Програму захисту населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій на 2016-2020 роки (згідно з додатком).
  2. 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.

Голова районної ради                                                 Д.В.Рудницький

Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

 
 
 
trizyb1 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 
Друга сесія  
 
VІІ скликання
від   03   лютого 2016 року
 
 
 Про Положення 
пропомічника-консультанта
депутата районної ради
 
 
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною третьою статті 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, районна рада
 ВИРІШИЛА:
 1. Рішення районної ради 10 грудня 2010 року «Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради вважати таким, що втратило чинність.
2.Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата районної ради. (згідно з додатком 1).
           3. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Новоград-Волинської районної ради (згідно з додатком 2).
       4. Контроль за виконанням Положення покласти на заступника голови районної ради Громико А.О.
 
  Голова районної ради                                                     Д.В.Рудницький
 
 
Додаток 1
   до рішення районної ради
   від 03.02.16р.
ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта
депутата районної ради
 
            Стаття 1. Правовий статус помічника-консультанта
                          депутата районної ради
 
         1. Відповідно до статті 29-1 Закону України "Про статус   депутатів місцевих рад " депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах , правовий статус і умови їх діяльності визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад ", іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.
.        2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
          3. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту і вільно володіє державною мовою.
          4. Помічник-консультант   депутата   районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.
          5. Помічники-консультанти депутата районної ради мають права та обов’язки, передбачені цим Положенням та Законом України "Про статус   депутатів місцевих рад ".
 
         Стаття 2. Права помічника-консультанта
                           депутата районної ради
 
         1. Помічник-консультант депутата районної ради має право:
1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної районної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
2) одержувати надіслану на ім'я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;
3) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 
         Стаття 3. Обов'язки помічника-консультанта
                           депутата районної ради
 
         1. Помічник-консультант   депутата районної ради зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення ;
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;
3) за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
4) допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
5) допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
6) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату районної ради, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян;
7) надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
 
            Стаття 4. Зарахування на посаду помічника-консультанта
                               депутата районної ради
 
Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата районної ради проводиться на підставі письмового подання депутата районної ради голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду,   відомості   про освіту та місце роботи, дата зарахування. До письмового подання депутата районної ради додається особиста згода кандидата на цю посаду.
 
Стаття 5. Посвідчення помічника-консультанта
                           депутата районної ради
 
1. Помічник-консультант депутата районної ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.
2. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради видається головою районної ради за письмовим поданням депутата районної ради.
3. У разі звільнення помічника-консультанта депутата районної ради з посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути його депутату, який передає посвідчення голові районної ради.
            4. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення згідно опису, в якому зазначено:
- номер посвідчення;
- назва районної ради;
- прізвище депутата районної ради;
- прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта, його фотографія;
- печатка районної ради;
- підпис голови районної ради;
- термін дії посвідчення;
- дата видачі;
            Помічник-консультант депутата районної радипрацює у районній раді на громадських засадах.
 
         Заступник голови районної ради                               А.О.Громико

 

Про районну програму забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на 2016-2019 роки.

trizyb1
 
 
 
 
  
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 

 Друга сесія    VІІ скликання

 від 03 лютого 2016 року

 

 Про районну програму забезпечення громадян,

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,

лікарськими засобами та відповідними

харчовими продуктами для спеціального

дієтичного харчування на 2016-2019 роки.

 З метою вирішення проблеми доступу до лікування орфанних хворих у Новоград-Волинському районі та знаходження шляхів оптимізації забезпечення їх харчуванням та ліками за кошти медичної субвенції, районного та інших джерел не заборонених чинним законодавством, відповідно до пункту                         16 частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 вересня 2015 року №285, рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада

 ВИРІШИЛА:

  1. 1.Затвердити районну програму забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на                    2016-2019 роки (додається).
  2. 2.Районній державній адміністрації у процесі виконання районного бюджету на 2016 та наступні роки передбачити кошти для фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми, в межах фінансових можливостей.
  3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                           Д.В.Рудницький


Ви тут:Головна Проекти рішень 7 скликання Проекти рішень 2 сесія