Розпорядження голови районної ради "Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинській районній раді на 2021 рік"

trizyb1

      

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

від “29” грудня 2020 року № 53

Про затвердження Плану заходів

щодо запобігання та протидії корупції

у виконавчому апараті Новоград-Волинській

районній раді на 2021 рік

    Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови районної ради від 23.12.2020 року №49 «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинської районної ради» та з метою запровадження дієвих механізмів щодо запобігання корупції, усунення причин, які їх породжують, забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності посадових осіб виконавчого апарату Новоград-Волинської районної ради:

1.Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинській районній раді на 2021 рік, що додається.

2.Визначити тимчасово уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради керуючого справами виконавчого апарату районної ради Лавренчука Р.В.

3.Головному спеціалісту з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності Дьоміній Т.М. забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Новоград-Волинської районної ради.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                 А.Л.Загривий

Додаток

до розпорядження голови районної ради

                                                                                                                                                         від 29.12.2020 №

 

План заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинській районній раді на 2021 рік

 

№ п/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальні особи за виконання

1.

Проведення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості

Впродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, радник з питань юридичного забезпечення

2.

Проведення перевірки фактів своєчасності подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовими особами виконавчого апарату районної ради щорічних електронних декларацій

квітень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, радник з питань юридичного забезпечення

3.

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування

Впродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, радник з питань юридичного забезпечення

4.

Аналіз дотримання посадовими особами етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності

Впродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, радник з питань юридичного забезпечення

5.

Розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування і протидії корупції

Впродовж року

Голова районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, радник з питань юридичного забезпечення

6.

Своєчасне застосування до винних у скоєні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством.

Впродовж року

Голова районної ради

7.

Обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь

Впродовж року

Голова районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, радник з питань юридичного забезпечення

8.

Забезпечення заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору, з кадрового резерву або за іншими процедурами, передбаченими законодавством.

Впродовж року

Голова районної ради, голова конкурсної комісії, радник з питань юридичного забезпечення

9.

Ознайомлення претендентів на зайняття вакантної посади та посадових осіб з вимогами Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки, з обмеженнями пов’язаними з проходженням служби в органах місцевого самоврядування

Впродовж року

Радник з питань юридичного забезпечення, консультант з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та зверненнями громадян

10.

Забезпечувати розміщення інформації про роботу районної ради на офіційному веб-сайті районної ради з метою гласності при прийнятті висновків та рекомендацій постійними та тимчасовими комісіями районної ради, рішень районної ради, недопущення одноосібних рішень з питань, вирішення яких здійснюється шляхом колегіального розгляду.

 

Впродовж року

Консультант з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та зверненнями громадян, головний спеціаліст з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності

11.

Забезпечувати інформування посадових осіб виконавчого апарату, депутатів районної ради про своєчасне подання електронних  декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» .

Впродовж року

Консультант з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та зверненнями громадян.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                       Р.В.Лавренчук

Ви тут:Головна ІНФО НАЗК Розпорядження голови районної ради "Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Новоград-Волинській районній раді на 2021 рік"