Запобігання та виявлення корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції є органом, який формує та координує антикорупційну політику в Україні, організовує роботу з запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.

Для цього НАЗК розробляє та впроваджує антикорупційні стандарти:

  • Взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, які працюють у державних органах, державних підприємствах, державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, цільових фондах та в юридичних особах, у яких не затверджуються антикорупційні програми;
  • Взаємодіє з викривачами корупції;
  • Проводить антикорупційні експертизи нормативно-правових актів;
  • Розробляє типові антикорупційні програми, погоджує антикорупційні програми державних органів, стежить за їх виконанням;
  • Перевіряє державні органи на виконання вимог антикорупційного законодавства;
  • Розглядає заяви про корупцію.

Для зручного доступу до інформації про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, НАЗК адмініструє Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Більше інформації щодо запобігання корупції на сайті НАЗК за посиланням:

https://nazk.gov.ua/uk/zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi/

Ви тут:Головна ІНФО НАЗК Запобігання та виявлення корупції