Про стан охорони здоров’я в районі

trizyb1
 
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
РІШЕННЯ
 
 
Четверта сесія   VIІ скликання
від 26 травня 2016 року
 
 
Про стан охорони здоров’я в районі        
 
    Заслухавши інформацію завідувача сектору охорони здоров’я райдержадміністрації Гусєвої Т.А. про стан охорони здоров’я в районі, районна рада відмічає, що  в державі продовжується реформування галузі охорони здоров’я. Згідно національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 р.р. одним із пріоритетних напрямків залишається сімейна медицина.
        Також одним  з важливих моментів у реформуванні є розподіл надання медичної допомоги населенню на певні рівні – первинний, вторинний та третинний.
        Даний етап  в районі вже відбувся.  Надання медичної допомоги населенню розділене на первинний та вторинний рівень.  
       На первинному рівні медичну допомогу населенню району надає КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району», який був створений першим в області та отримав ліцензію на господарську діяльність «Медична практика».
      Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» створений 2 серпня 2012 року, згідно з рішенням третьої сесії Новоград-Волинської районної ради від 22 лютого 2011 року, шляхом виведення з підпорядкування сільських й селищної рад всієї первинної ланки медико-санітарної допомоги жителям району і включення її до складу КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району», з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Новоград-Волинського району заходів, що спрямовані на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.
      13.02.15 року закладом пройдена державна акредитація та отримано першу акредитаційну категорію.
      26.06.15 року КЗ отримав ліцензію державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) « Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
   В зв’язку з обмеженим фінансуванням  з метою оптимізації чисельності складу медичних працівників  протягом 2015 року було  реорганізовано Жолобненську, Великогорбашівську, Несолонську амбулаторії загальної практики сімейної медицини в фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти сіл Перелісянка та Червона Воля об’єднано в фельдшерсько-акушерській пункт с. Червона Воля.
   На вторинному рівні медичну допомогу населенню району надає спільний комунальний заклад міської та районної ради міськрай ТМО(375 ліжок) та Городницька міська лікарня з терапевтичним відділенням № 2 (40ліжок)    
   Станом на 01.01.2016 року за штатом в лікувальних закладах району 52 посади лікарів, з яких зайнятих __49,75_одиниць та фактично на них працює 42 лікаря. Два АЗПСМ  не мають завідуючих , працюють сумісники (Лебедівка,  Токарів). Середнього медичного персоналу  за штатами 187,25 посад, зайняті 184,50 штатних одиниць, фактично працюють- 194 працівники, молодшого медичного персоналу за штатами- 59,75, з них 59,50 зайняті, фактично працюють 92 фізичні особи    
    Хоча 2015 рік був складним в плані фінансування галузі. Всі заклади охорони здоров’я були профінансовані  на 100% від потреби. Для належного фінансування залучались кошти не тільки державного а і місцевого бюджету. За рахунок медичної субвенції потреба медичних закладів була забезпечена на 80% та 20% місцевого бюджету.    
    В 2016 році розмір медичної субвенції залишився  на рівні  минулорічної, але значно зріс рівень інфляції. Фактично для фінансування всіх структурних  підрозділів галузі не вистачає понад 14 млн. грн.  
     Основну частину видатків закладів охорони здоров’я становлять заробітна плата та енергоносії-87% та лише 13 % інші видатки (паливо-мастильні матеріали, незначна частина медикаментів, деззасобів та інше ). Розподіл фінансування між закладами охорони здоров’я первинного та вторинного рівня в 2015 році становить 37% (первинний рівень), 63% (вторинний рівень), в 2016 році первинний рівень-39%, 61%-вторинний рівень.   
    Незважаючи на складне фінансове становище в державі, в районі в 2015 році продовжувалося покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я за рахунок районного бюджету та бюджетів сільських, селищних рад в районі проведено  ремонти двох амбулаторій (Токарів та Сл.Романівська)-сільський бюджет, 6_ФП (Барвинівка, Лучиця, Олександрівка, Кануни, Стрієва, Повчино , та проведено ремонт нового приміщення для ФП с. Броники.
     Крім того виділялися кошти з районного бюджету для проведення капітального ремонту покрівлі лікувального корпусу №2 міськрай ТМО- 150000 грн. для покращення матеріально-технічного оснащення міськрай ТМО-200000 грн. (придбання медичного обладнання) та 285500 грн. на співфінансування погашення заборгованості по рентгенівській системі (радіологічний КМС 650)             Також одним із позитивних моментів і вагомим внеском для розвитку  галузі охорони здоров’я  в 2015 році є придбання та введення в експлуатацію пересувного діагностичного кабінету (флюорографа).        
      Одним із проблемних питань, з яким довелося зіштовхнутися в 2015 році було вкрай незадовільне забезпечення району імунобіологічними препаратами . Загальний відсоток виконання профілактичних щеплень в 2015 році складає лише 42,7%, що пов’язано з недостатнім та неритмічним постачанням району вакциною.          
     Також необхідно  звернути увагу на  демографічну ситуацію в районі та стан малюкової смертності. Протягом 2015 року народилося в районі 446 дітей, що на 89 дітей менше в порівнянні з попереднім роком;  померло на першому році життя 5 дітей ( 2 дитини вдома, 3 дитини в лікувальних закладах), проти 3 дітей в попередньому році (1 дитина вдома). При зменшенні кількості народжених дітей значно зріс коефіцієнт смертності немовлят з 5,61 в 2014 році до 11,3 в 2015 році.    
      Протягом року померло всього 717 людей, із них 8 дітей, проти 625 в минулому році в т. ч. 152 померлих в працездатному віці. В структурі смертності переважає смертність від захворювань системи органів кровообігу - 541 померлий, на другому місці смертність від злоякісних новоутворень – 77 померлих, на третьому травми та отруєння – 57 померли    
      Аналіз динаміки показників поширеності захворювань серед населення району показав зростання рівня поширеності хвороб, як загального , так і за всіма основними класами захворювань .          Диспансеризація  дорослого населення в 2015 році виконана  98,8% проти 94,3% в минулому році. Диспансеризація дитячого населення виконана на 100% проти 95,3% в 2014 році              Основним проблемним питанням галузі охорони здоров’я  є недостатній рівень фінансування, невідповідність оснащення закладів охорони здоров’я згідно табелю оснащення, недостатня забезпеченість кадрового потенціалу з пріоритетністю лікарів загальної практики сімейної медицини.   
    З метою покращення стану здоров’я населення району та удосконалення якості системи медичної допомоги на первинному  та вторинному рівні, рекомендацій постійних комісій, районна рада  
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію завідувача сектору охорони здоров’я райдержадміністрації Гусєвої Т.А. про стан охорони здоров’я в районі взяти до відома. 
2. Запропонувати райдержадміністрації: 
2.1. Провести аудит роботи закладів охорони здоров’я та при необхідності привести штатний розклад ЛПЗ району до нормативних показників та норм навантаження . 
2.2. Продовжити проведення широкої інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення щодо проведення реформ у галузі охорони здоров’я. 
3. Рекомендувати селищній, сільським радам:  
3.1. Розробити та затвердити програму розвитку закладів охорони здоров’я  на  2016-2020 роки . 
3.2. Приймати участь у співфінансуванні галузі охорони здоров’я. 
4. Новоград-Волинському міськрай ТМО: 
4.1. Забезпечити виконання районних програм та програмних заходів з підвищення якості надання медичної допомоги населенню. 
4.2. Запровадити  електронний реєстр  громадян району, які  звертаються за медичною допомогою до фахівців поліклініки КДД Новоград-Волинського міськрай ТМО до 01.09.2016р. 
4.3. Активізувати інформаційну та санітарно-просвітницьку роботу серед населення району щодо профілактики захворювань. 
5. КЗ « ЦПМСД Новоград-Волинського району»: 
5.1.Забезпечити виконання районних програм та програмних заходів з підвищення якості надання медичної допомоги населенню. 
5.2. Продовжити проведення широкої інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення щодо проведення реформ у галузі охорони здоров’я та профілактики захворювань популяризації вакцинації, її доцільності та ефективності.
5.3. Забезпечити  підвищення рівня фахової підготовки медичних працівників з пріоритетним напрямком «Сімейна медицина».
5.4. Оновити базу даних щодо матеріально-технічної забезпеченості закладів охорони здоров’я первинного рівня згідно табелю оснащення в розрізі дільниць.
6. Схвалити звернення до центральних органів виконавчої влади з приводу збільшення обсягів медичної субвенції (додається).   
 
Голова районної ради                                                     Д.В.Рудницький
Ви тут:Головна Документи Проекти рішень Про стан охорони здоров’я в районі