Про районний бюджет Новоград-Волинського району на 2021 рік

trizyb1
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Третя (позачергова) сесія                             VІІI скликання
від 24 грудня   2020 року
 

 

Про районний бюджет
Новоград-Волинського району
на 2021 рік
 
 
(06315200000)
код бюджету
      
 
 Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Наталії Кизяк керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новоград-Волинська районна рада вирішила:
 
 1. Визначити на 2021 рік:
 1.1. Доходи районного бюджету у сумі 100 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районно бюджету – 100 000 гривень;      
 1.2. Видатки районного бюджету у сумі 100 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 100 000 гривень;
 1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 500 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду районного бюджету , визначених цим пунктом.
 2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідального виконавця за бюджетною програмою згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Надати право Новоград-Волинській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.
4. Установити, що до джерел формування загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64¹ Бюджетного кодексу України.
5. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та забезпечення;
6. Головному розпоряднику коштів районного бюджету:
1) затвердити паспорт бюджетної програми протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспорта бюджетної програми у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
8. Додатки 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Районній раді опублікувати дане рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття в міськрайонній газеті «Лесин край» .
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію Новоград-Волинської районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
 
Голова районної ради                                                  Артур ЗАГРИВИЙ
Ви тут:Головна Документи Проекти рішень 3 сесія 24.12.2020 Про районний бюджет Новоград-Волинського району на 2021 рік