Про початок реорганізації Баранівської районної ради Житомирської області шляхом приєднання до Новоград-Волинської районної ради Житомирської області

trizyb1
 
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Друга (позачергова) сесія                                                    VІІІ скликання
від 18 грудня 2020 року
 
Про початок реорганізації Баранівської
районної ради Житомирської області
шляхом приєднання до Новоград-Волинської
районної ради Житомирської області
 
Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.                 Почати процедуру реорганізації Баранівської районної ради (ЄДРПОУ – 13577008, місцезнаходження: вул. Соборна, 12, м. Баранівка, Баранівського району Житомирської області, 12700) шляхом приєднання до Новоград-Волинської районної ради (ЄДРПОУ – 13577126, місцезнаходження: вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський, Новоград-Волинського району Житомирської області, 11701).
2.      Встановити, що Новоград-Волинська районна рада Житомирської області є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Баранівської районної ради Житомирської області за законом.
3.      Утворити комісію з реорганізації Баранівської районної ради Житомирської області шляхом приєднання до Новоград-Волинської районної ради Житомирської області (далі – Комісія з реорганізації) у складі 7 осіб (Додаток 1).
4. Комісії з реорганізації забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Баранівської районної ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити в присутності матеріально відповідальних осіб Баранівської районної ради.
5. Затвердити План заходів з реорганізації Баранівської районної ради (Додаток 2).
6. Затвердити форму передавального акта (Додаток 3) для використання Комісією з реорганізації у своїй роботі.
7.      Затвердити форму акта приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020р. під час діяльності Баранівської районної ради (Додаток 4), для використання Комісією з реорганізації у своїй роботі.
8.      Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Баранівської районної ради станом на 31.12.2020 р., у порядку, передбаченому законодавством.
9. Уповноважити голову Новоград-Волинської районної ради затвердити від імені Новоград-Волинської районної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Баранівської районної ради станом на 31.12.2020р.
10. Відповідальними за приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Баранівської районної ради станом на 31.12.2020 р. визначити архівний відділ Баранівської районної державної адміністрації та виконавчий апарат Новоград-Волинської районної ради.
11. Головному бухгалтеру Новоград-Волинської районної ради забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та зобов’язань Баранівської районної ради згідно з передавальним актом.
12. Голові Комісії з реорганізації забезпечити:
1) своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Баранівської районної ради, та інформування про хід і результати проведеної роботи Новоград-Волинської районної ради на пленарних засіданнях;
2) закриття рахунків Баранівської районної ради в органах державного казначейства та банках у встановленому законом порядку;
3) подання фінансової звітності Баранівської районної ради за 2020 рік, а в разі необхідності і за відповідний період 2021 року;
4) державну реєстрацію припинення Баранівської районної ради (ЄДРПОУ –13577008);
5) державну реєстрацію змін до відомостей про Новоград-Волинську районну раду (ЄДРПОУ –13577126).
13.    Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Баранівської районної ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.
14. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
 
Голова районної ради                                                       А.Л.Загривий
 
 
 
Додаток №1
до рішення районної ради ______
від 18.12.2020 року
 
 
Склад комісії з реорганізації Баранівської районної ради (ЄДРПОУ13577008) шляхом приєднання до Новоград-Волинської районної ради (ЄДРПОУ13577126)
 1.Загривий Артур Леонідович (РНОКПП ____________) – голова районної ради, голова комісії;
2.Корзун Людмила Семенівна (РНОКПП _______________) – головний бухгалтер виконавчого апарату Новоград-Волинської районної ради, заступник голови комісії;
Члени комісії:
3.Лавренчук Руслан Васильович (РНОКПП ______________) – керуючий справами виконавчого апарату Новоград-Волинської районної ради;
4.Хухра Інна Андріївна (РНОКПП ___________) – головний спеціаліст-бухгалтер відділ фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації;
5.Кравець Ганна Гендріківна (РНОКПП _____________) – начальник архівного відділу Новоград-Волинської райдержадміністрації ;
6.Павлюк Таміла Євгенівна (РНОКПП ______________) – головний бухгалтер виконавчого апарату Баранівської районної ради;
7.Цицюра Володимир Олександрович (РНОКПП _____________) – депутата районної ради.
 
 
Голова районної ради                                                                       А.Л.Загривий

 
Додаток 2
до рішення районної ради
від               №                                                                              
 
План заходів
з реорганізації Баранівської районної ради Житомирської області
 

з/п

Заходи

1.

Персонально письмово попередити працівників Баранівської районної ради Житомирської області про можливе вивільнення у зв’язку із реорганізацією Баранівської районної ради Житомирської області

2.

Здійснити повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків, документів Баранівської районної ради Житомирської області з метою перевірки їх фактичної наявності та документального підтвердження.

3.

Забезпечити передання документації згідно наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 до:

1) відповідних архівних установ;

2) Новоград-Волинської районної ради.

4.

Скласти передавальний акт та подати його на затвердження Новоград-Волинській районній раді.

 
 
Голова районної ради                                                       А.Л.Загривий
 
 
 
Ви тут:Головна Документи Проекти рішень 2 сесія 18.12.2020 Про початок реорганізації Баранівської районної ради Житомирської області шляхом приєднання до Новоград-Волинської районної ради Житомирської області